2012-03-23 Fallen Angels Party: Folk edt.

Zapraszamy na niezwykłą edycję imprezy Fallen Angels Party: Folk edition. Muzycznie wędrować będziemy przez dawne mitologie – nordycką/słowiańską/germańską, zajrzymy do nordyckiej Walhalli oraz słowiańskiej Nawii gdzie oddamy pokłony dawnym i zapomnianym bogom. Oprócz muzyki oko cieszyc będą także filmy o tematyce historycznej. Impreza związana z naszymi prywatnymi zainteresowaniami dawnymi religiami.

+ Neofolk + Folk Rock + Pagan Metal + Folk Electro + Dark Wave +

23.03.2012, 19:00
Liverpool klub, Wrocław

muzyczny rozkład jazdy:
19-21 – neofolk, dark folk
21-23 – folk rock, pagan metal
23-01 – electro folk
01-… – dark wave i inne…

Chwała dawnym bogom!

…Galeria imprezy…

Reklamy